skip to Main Content
2019 оны хаврын улиралын оюутан солилцооны хөтөлбөрт нийт 14 оюутан тэнцлээ

2019 оны хаврын улиралын оюутан солилцооны хөтөлбөрт нийт 14 оюутан тэнцлээ

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд зарлагдсан оюутан солилцооны хөтөлбөрт нийт 42 оюутан тэнцэж 2019 оны намар болон 2020 оны хаврын улиралд нэг жилийн хугацаатай оюутан солилцоогоор Солонгос улсад суралцахаар боллоо. Үүнд:

EL2 – Handong Global University

IB2 – Handong Global University

IB2 – Handong Global University

FN2 – Handong Global University

AR2 – Handong Global University

AR2 – SeoulTech University

MM2 – SeoulTech University

MM2 – Mokwon University

ME2 – Mokwon University

ME2 – Chungbuk National University

KL2 – Chungbuk National University

IC2 – Jeju National University

AR2 – Gachon University

IB2 – Hannam University

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top